Սերվերներ և տվյալների պահպանման համակարգեր
ԼԱՆՍ ընկերության գործունեության առավել կարևոր ուղղություններից մեկը դա ձեռնարկությունների ու կազմակերպությունների հաղորդակցական ու տեղեկատվական բարձրարդյունավետ ու հուսալի համակարգերի ստեղծումն է: Ընկերության մասնագետների կողմից կատարվող աշխատանքներն ընդգրկում են ավելին...

Համակարգչային և հեռահաղորդակցական սարքավորման մատակարարում
ԼԱՆՍ ընկերությունն իր գործունեության առաջին իսկ օրերից մատակարարում է բազմազան համակարգչային ու հաղորդակցական սարքերի, ինչպես նաև ծրագրային ապահովման լայն ընտրանի: Պատվիրատուի հայեցողությամբ մատակարարվում են ինչպես ԼԱՆՍ-ում հավաքված համակարգիչներ (ԼԱՆՍ-ն ունի ավելին...

Տեղեկատվական անվտանգության լուծումներ
Բիզնես գործընթացների զարգացմանն ու բարդացմանը զուգընթաց գնալով աճում է կազմակերպությունների ՏՏ ենթակառուցվածքներում պահպանվող ու մշակվող տեղեկատվության արժեքը: Սակայն աճում են նաև այդ տեղեկատվության անցանկալի արտահոսքի ու կորստյան վտանգները: Հաշվի առնելով ավելին...

Տեխնիկական աջակցություն
ԼԱՆՍ-ն իր պատվիրատուներին ոչ միայն մատակարարում է համակարգչային, ցանցային և հարակից սարքավորում, այլև տրամադրում է լայն տեխնիկական ու խորհրդատվական աջակցություն սարքավորման տեղադրման, շտկման և շահագործման հարցերում: ԼԱՆՍ-ն ունի IBM, DELL և Lenovo ընկերությունների Արտոնագրված ավելին...

Բաղադրյալ մալուխային համակարգեր (ԲՄՀ)
Բաղադրյալ մալուխային համակարգը (ԲՄՀ) մի ամբողջական միջավայր է, որը միավորում է լոկալ հաշվողական, էլեկտրական, հեռախոսային ցանցերը, անվտանգության համակարգերը և այլն: ԼԱՆՍ-ն առաջարկում է ինչպես ամբողջական համակարգերի, այնպես էլ նրանց առանձին բաղադրիչների տեղադրման ու ավելին...