Տեխնիկական աջակցություն
Խորհրդատվական աջակցություն
Դուք կարող եք դիմել ԼԱՆՍ Սպասարկման կենտրոնի ինժեներներին բոլոր այն հարցերով, որոնք կապված են ԼԱՆՍ ընկերությունից ձեռք բերված սարքերի կամ ծրագրային ապահովման շահագործման հետ: Խորհրդատվություն կարելի է ստանալ կամ այցելելով կենտրոն, կամ էլ տեխնիկական աջակցության հեռախոսով:
Մեր կոնտակտներն այստեղ են: